Folia me vrima

Kjo foli është e përshtatshme për dritaret që dëshironi të duken nga njëra anë. Mund ta përdorni për xhamin prapa të veturës, që të mund të shihni jashtë, ndërsa nga jashtë nuk do shihet brenda. Kjo mund të përdoret edhe nëpër zyra, nëse dëshironi që të tjerët mos të shohin brenda në zyrë, por ju të mund të shihni jashtë.

onewayinfo
  • Full COLOR

  • Me një anë

  • Ana tjetër transparente

  • Kualitet

oneway1
oneway2
oneway3