Notesa

Një tjetër mënyrë për të investuar në reklamimin e biznesit tuaj në mënyrë moderne dhe indirekte janë notesat. Kopertinat që mbajnë notesat mund të dizajnohen sipas dëshirës suaj. Jo vetëm kaq, por edhe fletat brenda do jenë sipas dizajnit që i përshtatet biznesit tuaj dhe me informacionet përkatëse. Me çdo fletë që do shpërndahet ju mund të shpërndani edhe numrin e telefonit, apo adresën tuaj, web faqen, logon e firmës, etj.

notesainfo
  • 80Gr Letër

  • Kopertinë Full COLOR

  • Me një anë

  • Dizajn Unik

  • Kuti më të trashë

  • Me ngjitës

- Disa nga punët -