Meny

Teknologjia ka bërë të mundur që kompanitë të lidhen me klientët e tyre nëpërmjet Web-faqeve, email-ave, facebook-ut, twitter-it si dhe mënyra tjera. Por, kjo nuk e eliminoi nevojën e shtypit e cila gjithashtu po avancon në mënyra të ndryshme. Posterat janë një mënyrë shumë profesionale për promovimin e produkteve apo informatave tjera.

menu info
  • 160Gr Letër

  • Me një anë

  • Me dy anë

  • Dizajn Unik

  • Full COLOR

  • Kopertinë me Logo

  • Me Plastifikim

- Disa nga punët -