Katalog

Katalogu është forma më e mirë për të rumbullaksuar të gjitha veprimtaritë, produktet, shërbimet e biznesit tuaj. Me dizajnet unike që ne ofrojmë, ju mund të furnizoheni me katalogje të cilat do “flasin” në vendin tuaj si me qenë ambasadorët e biznesit tuaj. Numri i faqeve të katalogut është në dorën dhe mundësinë tuaj, përderisa puna jonë është të ju dorzojmë katalog të kompletuar dhe modern.

catalogueinfo
  • 0Gr Letër

  • Full COLOR

  • Me dy anë

  • Dizajn Unik

  • Me shumë faqe

  • Kopertinë më të trashë

  • Kopertinë të plastifikuar

  • Me ngjitës

- Disa nga punët -