Folia pa shtyp

Këto janë foliat më të lira që mund të gjeni nëse dëshironi reklamë me më pak harxhime. Ato mund të përdoren për të shënuar informatat  e firmës në dritaret e zyrës suaj, nëpër automjetet e firmës, ose për zbukurime tjera. Gjithashtu dizajnet mund të kombinohen edhe me dy a më shumë ngjyra tjera.

foliapinfo
  • Kualitet

  • Me një anë

  • Një ngjyrë

  • Kombinim ngjyrash

  • Dizajn Unik

  • Qëndrueshmëri afatgjate

cutter mizi
cutter mizii
cutter ital