Puzzle

Një nga suprizat më të çuditshme dhe më të këndshme për fëmijët padyshimet ngelet kjo dhuratë e mrekullueshme. Parafytyroni gëzimin e fëmijëve mbasi të bashkojë të gjitha pjesët në një vend dhe të zbulon se fotografia e tij është aty. Gjithashtu mund të përdoret verzioni në formë të zemrës për partnerin tuaj.

BusinessCards
  • Me një anë

  • Dizajn zemër

  • Dizajn panorame

Ambi V
Luli Trade
Inoks